Gdzie sprawdzą się drzwi przeciwpożarowe?

Dostępne obecnie na rynku drzwi przeciwpożarowe różnią się miedzy sobą klasą produktów, poszczególnymi właściwościami, odpornością na działanie ognia, szczelnością, rodzajem materiału, z jakiego zostały wykonane. Pomimo wielu różnic łączy je jedno, wszystkie drzwi przeciwpożarowe mają za zadanie chronić ludzi i mienie w momencie zaistnienia zagrożenia pożarem przed niebezpieczeństwem wynikającym z kontaktu z ogniem i dymem do czasu przybycia odpowiednich służb i ugaszeniu pożaru.

Obowiązuje w Polsce przepisy BHP i PPOŻ, w tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., jasno określają zasady, gdzie i kiedy należy zastosować środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach oraz jaka powinna być właściwa odporność pożarowa budynków, drogi ewakuacyjne. Polskie prawo uszczegóławia także wymagania dotyczące przeciwpożarowych właściwości wszelkich elementów stanowiących wykończenie wnętrz, czy elementów stałych konstrukcji, np. schodów itp.

 

Gdzie najczęściej stosuje się drzwi przeciwpożarowe?

W budynkach użyteczności publicznej oraz centrach handlowych ilość drzwi przeciwpożarowych, ich rozmieszczenie oraz szerokość regulowane są poprzez obowiązujące w naszym kraju przepisy. Montuje się je w każdym ciągu komunikacyjnym, tak aby umożliwić sprawną ewakuację uwięzionym wewnątrz budynku ludziom i sprawny dostęp służbom do wnętrza budynku. Drzwi muszą posiadać właściwości, które nie pozwolą na przedostawanie się dymu do miejsc przeznaczonych do ewakuacji. Drzwi przeciwpożarowe można także montować w domach jednorodzinnych, sklepach, biurach, szkołach, ośrodkach sportowych, centach kultury, w tym muzeach oraz wszędzie tam, gdzie może dojść do wybuchu pożaru. Zazwyczaj na dużych powierzchniach montuje się ekonomiczne i trwałe drzwi przeciwpożarowe wykonane ze stali. Drzwi przeciwpożarowe wykonane z drewna, pokryte dodatkową warstwą folii ochronnej oraz drzwi wykonane z aluminium dodatkowo mogą pełnić funkcję drzwi antywłamaniowych

W domach jednorodzinnych drzwi przeciwpożarowe są opcjonalne i to czy je zamontujemy zależy wyłącznie od naszej dobrej woli. Jeśli się jednak zdecydujemy na ich montaż to najlepszym miejscem na ich ulokowanie jest miejsce znajdujące się pomiędzy kotłownią a częścią łączącą ją z resztą domu, co skutecznie może ograniczyć szkody poczynione przez ogień, jeśli doszłoby do niebezpiecznej sytuacji.

 

Wymagania dotyczące drzwi przeciwpożarowych

Wymienione we wstępie przepisy ujednolicają i normalizują wszelkie wytyczne dotyczące także zasad zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia oraz podkreślają ważną rolę, jaką drzwi przeciwpożarowe powinny pełnić w budynkach zarówno mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej czy centrach handlowych. Jedną z głównych zasad mówiących o szczególnym zastosowaniu drzwi przeciwpożarowych jako podstawowego środka ochrony przeciwpożarowej. Ta funkcja drzwi jest możliwa do spełnienia wówczas, gdy pamięta się o tym, że drzwi powinny być szczelne i domknięte, aby mogły oddzielić w razie potrzeby część zagrożoną pożarem od części bezpiecznej. W tym celu stosuje się drzwi o odpowiedniej klasie odporności na działanie wysokiej temperatury, są to klasy od EI 120 do EI 30. Jednocześnie zasada druga dotycząca zastosowania drzwi przeciwpożarowych mówi o tym, że należy pamiętać, że te drzwi przeciwpożarowe, które ulokowane są na trasie ewakuacji mają służyć za drogę ewakuacyjną ludziom uwięzionym w budynku i być dostępne dla straży pożarnej, która przez nie będzie mogła dostać się wnętrza budynku. Dlatego przyjmuje się, że te drzwi, o których mówi zasada druga, powinny pozostać otwarte, tzn. niezamykane na klucz.